Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet og til at øge værdien af de annoncer, der evt. vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Påkrævede cookies
De påkrævede cookies er nødvendige for, at websitet kan levere de ydelser du efterspørger. Disse cookies sættes af websitet og bruges f.eks. til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du er logget ind. Denne type af cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.

Præference cookies
Præference cookies bruges til at huske dine præferencer på websitet, såsom sprog eller valg, der gør navigationen nemmere. Disse cookies sættes af websitet og deres formål er at forbedre brugeroplevelsen på websitet. Præference cookies gemmes på din computer og udløber på en given dato/tidsinterval.

Fagsprogs persondatapolitik

Hvorfor har vi en persondatapolitik?
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik om behandling af persondata. Fagsprog er i visse situationer dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du vil i kontakt med os, findes vores kontaktoplysninger på www.elementstraining.dk.

Vi har en fair og gennemsigtig databehandling
De persondata, som du stiller til rådighed for os i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål.

Vi indhenter som udgangspunkt ikke data om dig fra andre, fx en leverandør, myndigheder eller samarbejdspartner. Hvis det rent undtagelsesvis sker, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente disse persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender de persondata, som du giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er baggrunden for indsamlingen. Formålene er at løse de opgaver, som er aftalt med dig.

Formålet er afgørende for, hvilke typer data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål, og vi minimerer mængden af data, som du skal oplyse.

Hvis vi ønsker at anvende persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen med det nye formål for øje. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

For at beskytte dig mod at uvedkommende får adgang til kundedata, har vi interne forretningsgange som sikrer, at kun de personer for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til personoplysninger.

Vi kontrollerer og opdaterer persondata
Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant. Undtaget herfor er eventuelle personoplysninger i materiale, vi modtager til oversættelse eller i forbindelse med tolkning, idet vi hverken kontrollerer eller opdaterer disse.

Da vores ydelser er afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i data.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Vi videregiver ikke persondata uden samtykke fra dig
Vi videregiver ikke persondata til samarbejdspartnere og andre aktører – fx til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med dig i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra dig efter at have informeret dig om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller du på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail mv vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@elementstraining.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

ELEMENTS TRAINING
Højvangen 13
3060 Espergærde
CVR nr: 40872787
info@elementstraining.dk.

Liste over cookies

Skift cookie samtykke